проект „SportCoach+”

проект „SportCoach+”

проект „SportCoach+”

27.06.2024 г.

Спортни треньори и преподаватели по физическо възпитание и спорт от Русе и Разград, участваха в обучение по Психосоциална подкрепа, във връзка с реализирането на проект „SportCoach+”.

Представител на нашето училище бе г-жа Кремена Тошкова, старши учител по физическо възпитание и спорт.