Роботика с micro:bit

Роботика с micro:bit

Роботика с micro:bit

15.12.2023 г.

Катедра " Телекомуникации"в подкрепа на STEM обучението в средното образование.