Как да изпратим котка на разходка до Луната

Как да изпратим котка на разходка до Луната

Как да изпратим котка на разходка до Луната

25. 05.2023 г.

        По тази проектна задача, поставена в час по човекът и природата работиха в продължение на две седмици петокласниците. Темата беше възприета с голяма емоция и въодушевление. Тя включва приложение на интегрирани знания  по предметите човекът и природата,  технологии и български език. Разделени на екипи учениците трябваше да потърсят информация по въпроси като : как котката може да стигне до Луната; за колко време би стигнала; как ще протичат нейните основни жизнени процеси хранене, дишане и отделяне при условията на нашия естествен спътник; как ще преодолее малката лунната гравитация, разхождайки се по лунната повърхност и др. Отговорите си отделните екипи представиха във вид на старателно написан текст. Освен това представиха различни постери и направиха много интересни модели на космически ракети. Освен чисто научната информация, която бяха използвали учениците при изготвянето на своите отговори на проектната задача, много от тях бяха проявили и доза фантазия, представяйки по забавен начин как виждат през своите детски очи разходката на една котка до Луната.