С внимание към природата

С внимание към природата

С внимание към природата

24.10.2023 г.

Община Русе е една от трите общини, която беше избрана да е част от есенното издание на инициативата „Екошампиони“ на „ЕКОПАК България“. В инициативата се включиха 12 училища на територията на община Русе и над 6000 ученици, които събраха почти 4 тона рециклируеми отпадъци. 

Нашият личен резултат е 224 кг.предадена пластмаса и кенчета и 17 проведени урока. Всичко това ни отрежда почетното 5 място сред участващите училища. 

Благодарим на всички, които допринесоха за този резултат.

А новите кошчета за разделно сметосъбиране, подарък от участиено ни в инициативата,вече радват нашите ученици.