Разговор с РЗИ

Разговор с РЗИ

Разговор с РЗИ

07.12.2023 г.

Днес учениците от 4,,б" клас проведоха среща-разговор с Мариета Димитрова, инспектор от РЗИ, на тема ,,Агресия и толерантност". Разискваха въпросите за видовете агресия и начините за справяне с тях. Обсъдиха възможностите за проява на толерантност в различни ситуации. Споделиха свои преживявания и проблеми, които ги вълнуват. На срещата присъства и медицинското лице на училището. Вниманието на децата бе насочено към овладяване на негативните емоции, възникнали в процеса на общуване в училищна и в извънучилищна среда. Посочените примери дадоха възможност на учениците да разсъждават върху конкретни случки и ситуации,  да обмислят по-добре постъпките си и да реагират спокойно и адекватно на възникнали проблеми.