Our planet

Our planet

Our planet

05.06.2023 г.

На 5 юни ученици и учители от 24 държави се срещна да отбележат заедно Деня на околната среда. Седмокласнички от ОУ Олимпи Панов подготвиха презентация за замърсяването на въздуха в Русе, как то влияе на нашето здраве и как да бъде намалено. Показахме също и с какви действия нашето училище се бори за опазването на околната среда. 

Благодарим на Йоана Борисова, Ива Петракиева, Гергана Пишева, Мирослава Иванова и на тяхната учителка, Петя Кръстева, че представиха България и нашето училище в това международно събитие.