Добрите практики на фокус

Добрите практики на фокус

Добрите практики на фокус

20.03.2023 г.

Проектно-базирано обучение на тема

" Забавна еколаборатория"

Темата е селектирана от конкурс с автор г-жа Ивелина Пъшева- старши учител прогимназиален етап по човек и природа, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда и е част от инициативата " Добрите практики на фокус", която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три направления: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.