кампания " Безопасен интернет"

кампания " Безопасен интернет"

кампания " Безопасен интернет"

07.11.2023 г.
Днес стартирахме кампанията "Безопасен интернет", организирана от МКБППМН-Община Русе и с подкрепата на издателство "Клет България".
Участие в дискусията взеха учениците от IV б клас заедно с г-жа Цветомира Великова, обществен възпитател към МКБППМН- гр .Русе. Кампанията цели да вкара темата за безопасен интернет и да повиши осведомеността на подрастващите за онлайн опасностите и начините за справяне с тях. Инициативата ще продължи в следващите седмици и сред по-големите ученици в училището.