Посещения в музея

Посещения в музея

Посещения в музея

29.04.2024 г.

Повече от 130 ученици от начален етап се включиха в тематичните занимания и работилнички в музея, посветени на изчезналите животни, средновековни крепости, живота на хората в праисторията и за водолюбивите птици. 

Посещенията са в реализирането на дейностите по НП " България- образователни маршрути" - Модул 2.