Финална среща на партньори

Финална среща на партньори

Финална среща на партньори

16.06.2023 г.

Община Русе проведе семинар на тема „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“. Срещата бе водена от началника на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ Таня Тодорова. Включиха се представители на всички партньорски организации - ДГ „Пинокио“, ДГ „Русалка“, ДГ „Незабравка“, ДГ „Синчец“, ОУ „Олимпи Панов“ и Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“.

Представени бяха реализираните дейности, постигнатите резултати и ползите от образователната интеграция, зачитането и приемането на различието, основано на етнически произход и културна идентичност и недопускането на дискриминация в образователната среда. Инициативата подкрепя децата и родителите, включени в проектните дейности, като се осигуряват възможности за по-добро образователно и социално включване, както на място в учебните заведения, така и извън образователна среда. Чрез целенасочени и съгласувани дейности, с много желание и нестандартни методи се активира родителската общност. Популяризирани бяха ползите от проекта и се даде гласност на постигнатите резултати.

Дейностите се изпълняват в рамките на проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ по дейност № 6 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“.

https://obshtinaruse.bg/obshtina-ruse-provede-sreshta-za-po-dobra-integratsia-na-uyazvimite-grupi