„Човекът прониква в Космоса“

„Човекът прониква в Космоса“

„Човекът прониква в Космоса“

"Гледайте нагоре към звездите, а не долу в краката си. Опитвайте се да осмисляте това, което виждате. Бъдете любопитни." – Стивън Хокинг

Космосът е необятна територия на безкрайно познание. В час по човекът и природата учениците от 5а и 5б клас с огромно вълнение приеха проектната задача на тема „ Човекът прониква в Космоса“. Старателно подготвиха своите постери и ги представиха пред съучениците си. Интересни за петокласниците се оказаха космическия телескоп „Хъбъл“, полетите на човека в Космоса, българските постижения, международната космическа станция /МКС / и др. Браво на всички ученици! Пламъчето на познанието е запалено. Бъдещето и Космоса са пред тях.