Изложба " Слънчевата система"

Изложба " Слънчевата система"

Изложба " Слънчевата система"

19.01.2024 г.

Космосът винаги е бил интересна и вдъхновяваща тема за учениците, която е давала възможност да разкрият потенциала на своите идеи. 

С много старание, творчество, въображение и огромен ентусиазъм нашите четвъртокласници вложиха в изработването на 3D моделите. Те показаха умения за бработа в екип и така ученето се превърна в удоволствие. Темата за Космоса винаги е била занимателна и привлекателна за учениците. 

Умалените макети на Слънчевата система, измайсторени от различни материали, радват учениците и посетителите на нашето училище. 

Огромни поздравления за старанието, усилията, творчеството и красотата, скъпи ученици, които сте пресъздали. Науката е прекрасна и не спирайте, за да я овладявате.