Учебни проекти по география и икономика

Учебни проекти по география и икономика

Учебни проекти по география и икономика

05.06.2024 г.

Проекти на тема „Моята африканска страна“ и "Африкански селища" в 5. клас,  (на посочените снимки са представени част от проектите)

Следвайки правилото за характеризиране на страна,  учениците се запознаха с отделни точки от Африка. Станаха свидетели на различните и общите черти на африканските държави, които дават облика на един необикновен континент. Петокласниците презентираха пред своя преподавател г-жа Зехра Юсеинова и показаха знанията си по темата.