Ден на числото πи

Ден на числото πи

Ден на числото πи

14.03.2023 г.

Един специален ден на математиката и числото πи, изпълнен с много мероприятия и емоции. 

Гост на големите ученици беше д-р Стефка Караколева от катедра "Приложна математика и статистика" към РУ " Ангел Кънчев".Тя им подари математически пособия, които да им помагат в часовете по математика. Изнесе открит урок на тема " Компютърна математика". Тя дискутира с учениците приложението на точната наука в различните сфери от живота.Запозна ги с основни математически програми и пролижения като MATLAB, WOLFRAM MATHEMATIKA, MAPLE и др. Интерес събуди и биографията на Доналд Кнут-"баща" на анализа на алгоритми и неговия принос за развитието на математическата наука.

От своя страна учениците от VI"а" и VI"б" клас изненадаха своята гостенка със специална тематична изложба, посветена на числото πи, която е подготвена в часовете по информационни технологии под ръководството на техния учител г-жа Корнелия Еманоилова.

В I"а" клас с класен ръководител г-жа Пепа Ангелова играха математическо бинго и решаваха интересни задачи.

В IV "а" клас с класен ръководител г-жа Светла Минкова учениците отбелязаха този ден с математически куиз и решаване на логически задачи като отборите в класа се състезаваха с математически игри.

Група ЦОУД III"а" клас с ръководител г-жа Мерел Мохаремова се забавляваха като подреждаха геометрични фигури с танграм в различни цветове, пъзели и решаваха задачи за концентрация.