НП „Иновации в действие“

НП „Иновации в действие“

НП „Иновации в действие“

09.12.2022 г.

С много вълнение и ценни контакти приключи първата мобилност на учители от ОУ „Олимпи Панов“ - Русе по НП „Иновации в действие“. Тази година училището има сключен договор по националната програма и е партньор на ЧОУ „Малкият принц“ гр. Варна, СУ „Максим Горки“ гр. Стара Загора и БСУ „д-р Петър Берон“ гр. Прага, Република Чехия.

В периода 05.12-07.12.2022 г. наши преподаватели гостуваха на домакините от Варна. В продължение на три дена педагогическите специалисти обменяха опит и споделяха практики от своята работа.

Нашият партньор демонстрира как се реализира учебния процес чрез центрирано върху ученика обучение чрез изграждането та преносими умения и гъвкавост на мисленето. Показаха се и иновативни елементи и методи на преподаване по отношение на организацията и съдържанието на обучението.

Благодарим за ценното време и споделени моменти. Очакваме следващата мобилност през пролетта, когато наш домакин ще бъде 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ гр. София.