Родителска среща

Родителска среща

Родителска среща

25.08.2023 г.

Във връзка с реализирането на предстоящи дейности по НП " България- образователни маршрути" се организира родителска среща с участниците в програмата. Тя ще се проведе на 30.08.2023 г. от 18 ч. в сградата на училището.

Присъствието на участниците и техните родители е задължително.