Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

20.04.2023 г.

По традиция на 22 април стотици милиони хора от десетки страни от всички континенти се обединяват в името на една обща цел - търсене на дългосрочни и трайни решения за излизане от задълбочаващата се криза в състоянието на околната среда и кризата в човешките взаимоотношения.

Денят на Земята през 1992 г. преминава под знака на Конференцията на ООН в Рио де Жанейро за околна­та среда и развитие. На 15 април 2009 г. Генералната асамблея на Организацията на обединените нации постановява 22 април да бъде честван като МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙКАТА ЗЕМЯ.

За изминалите години Денят на Майката Земята – 22 април се превръща в най-големия нерелигиозен празник в света, отбелязван от над поло­вин милиард души. Република България е между първите страни в света, които още през 1990 г. се присъединяват към отбе­лязва­нето на 22 април с различни иници­ативи. 

Във фоайето на нашето училище ученици и от двата етапа подредиха тематична изложба. Те представиха своите послания за по-чиста околна среда.

Г-жа Ивелина Пъшева, старши учител прогимназиален етап по човек и общество, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, увлече всички класове в интересна интерактивна тематична игра. Разделени на отбори, те демонстрираха знанията си за нашата планета като отговориха на 30 въпроса. Класираните на първо място отбори получиха грамота за отличното си представяне.