Световен ден на театъра

Световен ден на театъра

Световен ден на театъра

27.03.2024 г.

Шестокласниците отбелязаха 27 март - Световния ден на театъра с импровизирана пиеса върху главата "Представлението" от романа "Под игото" под ръководството на г-жа Айсел Бекирова- учител по български език и литература.  Учениците изработиха постер, билети, маски, портрети, свързани с постановката. Заедно с децата проследихме "срещата на два гласа" в главата "Представлението". Част от учениците бяха актьори, а останалите зрители. Припомнихме си Етикета за посещение на театър. Дискутирахме приликите и разликите на театъра - в миналото и днес. След кратката пиеса учениците изтеглиха карти с цитати, а задачата им беше да познаят чии са репликите, с която се справиха отлично.