Беседа с инспектори от II РПУ

Беседа с инспектори от II РПУ

Беседа с инспектори от II РПУ

22.11.2023 г.

Темата " Безопасност на движението" и как участниците да се предпазват от травми и произшествия беше водеща в презентацията на инспекторите от II РПУ, които проведоха образователна беседа с нашите първокласници. 

От своя страна учениците задаваха много въпроси и споделяха свои впечатления от случки, на които са станали свидетели. 

Грижата да нашите деца е първостепенна по важност и е отговорност на цялото общество.