Ние вече сме грамотни

Ние вече сме грамотни

Ние вече сме грамотни

29.03.2023 г.

С много емоции, усмивки и малко тъга първокласниците се разделиха с букварчето и посрещнаха своята нова приятелка-читанката.

Пред своите родители те демонстрираха своите умения и увереност в овладяването на българската реч.

Класните ръководители г-жа Пепа Ангелова и г-жа Ивелина Ангелова, подпомагани от учителите ЦОУД г-жа Елеонора Иванова и г-жа Лилия Иванова посрещнаха в класните стаи много гости, които се насладиха на програмата, подготвена от техните деца.