В навечерието на най-българския празник

В навечерието на най-българския празник

В навечерието на най-българския празник

Българската азбука идва от две букви и не кои да са, а първите две в глаголицата – аз и буки.
Аз буки веди глаголи добро есть жичье…/Аз зная буквите и животът със знанието е добър…/ Това ни казва нашето а, б, в.
Българската азбука всъщност е разказ за грамотността.
В навечерието на 24 май , най- българския празник, учениците от прогимназиален  етап и техния учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество г-жа Иванка Иванова доказаха, че глаголицата е жива и с голям енергиен заряд. Те изписваха добри, светли думи и пожелания. 

В предпразничните приготовления се включиха и начален етап. Най-малките направиха състезание по краснопис, а най-добрите преписи бяха експонирани във фоайето на училището. 
Няма нищо по- хубаво от историята и традициите за съхранението на една нация. Колко е хубава азбуката ни!