Заповед за утвърден училищен план-прием за учебната 2024/2025 година

Заповед за утвърден училищен план-прием за учебната 2024/2025 година

Заповед за утвърден училищен план-прием за учебната 2024/2025 година

27.03.2024 г.