Още един спечелен проект за нашите деца

Още един спечелен проект за нашите деца

Още един спечелен проект за нашите деца

29.09.2023 г.
Поредната радостна новина от класиране за финансиране на наш проект. Този път то е по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“, по който ще получим близо 15 000 лв., насочени към:
• създаване на атрактивна среда за провеждане на часовете по четене и въвеждане на иновативни методи на преподаване, които да въвлекат учениците в забавни и полезни дейности,
• повишаване качеството на образователно- възпитателния процес в часовете по четене
• създаване на благоприятна обстановка за личностното развитие на всяко дете, в която всички ученици имат възможност за творческа изява и развитие на личните си интерес.
• ще стартираме иновация, с която ще бъдем първи в града
Със средствата по програмата е предвидено да се създаде модерно пространство за кът за четене, в който децата да творят, да учат с интерактивни и модерни ресурси, които ще бъдат закупени.
Ще възродим библиотеката на училището, която не функционира от години и изцяло ще обновим библиотечния фонд с нови и интересни книги за нашите ученици.
Ще каним външни лектори, които да проведат вълнуващи срещи с нашите учениците.
Предстоят интересни дни! Защото учениците ни го заслужават.