Един различен час по час по Русезнание

Един различен час по  час по Русезнание

Един различен час по час по Русезнание

01.02.2023 г.

Предваканционно учениците от IV“а“ и IV“б“ класове разнообразиха часовете по Русезнание и посетиха къща - музей "Баба Тонка". Там те участваха в музеен урок, посветен на живота и делото на майката на свободата баба Тонка Обретенова. Музейните специалисти разказаха много интересни факти за живота на великата българка, както и за революционната дейност на нейните синове и други известни борци за свобода. Най – голям интерес предизвикаха черепът на Караджата, макетът на кораба „Радецки” и тъмницата с веригите.