Училището- мост между приятели

Училището- мост между приятели

Училището- мост между приятели

07.04.2023 г.

Нашите нови румънски приятели бяха приятно "замесени" с интересни занимания в часовете по Технологии и предприемачество и Изобразително изкуство в прогимназиален етап. Под ръководството на своя преподавател г-жа Иванка Иванова нашите ученици и гостите ни от другия бряг на Дунава сътвориха чудни пролетни квилинг картички, а така също изработиха чертежи на детайли в три проекции чрез метода правоъгълно проектиране.