Открити уроци, посветени на толерантността

Открити уроци, посветени на толерантността

Открити уроци, посветени на толерантността

18.11.2022 г.

  В деня на толерантността ученици от III “б“ от ОУ „Олимпи Панов“, заедно с техните учители г-жа Анета Пенчева и г-жа Галина Младенова изнесоха открити уроци. Също така бе подготвена изложба и тематичен клип, които посрещаха всички в училище.

 Наши гости бяха г-жа Валерия Лавчева, старши експерт по организация на средното образование към РУО-Русе, г-жа Мариана Кисьова, старши експерт по обучение начален етап, г-н Сашо Щерев, старши експерт по организация на средното образование към Община Русе и г-жа Мая Михайлова, представител на Сдружение БРТИМ.

 Бъдещите първокласници от ДГ „Пинокио“ и ДГ „Русалка“ също бяха участници в тържественото отбелязване на деня. Те бяха „въвлечени“ в увлекателните разкази и дейности, които бяха подготвени за тях. Емоционално включване с виртуален поздрав направиха и от Дневен център за деца и младежи с увреждания „ РАЛИЗ-БАЛИЗ“ и изненадаха най-малките гости с подготвени нагледни материали и сладка почерпка.

 Дейността се извършва в рамките на проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“.