ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

13.02.2023 г.

Във връзка с изпълнението на чл. 267, ал. 1 от ЗПУО, на 27  февруари  2023 година от 17.30 часа ще се проведе  заседание на Обществения съвет към училището  при следния дневен ред:

  1. Изпълнение на бюджета на училището за 2022 г. по дейности и план на бюджет за 2023 г.
  2. Информация за преходните остатъци за 2022 г. и дискусия по разходването им.
  3. Предоставяне на информация за предстоящия план – прием в първи клас – подходи на действие по обхода, привличането и записването на ученици за първи клас. Провеждане на дни на отворените врати с цел промотиране на училището, посещения в детските градини в квартала, разяснителна кампания.
  4. Текуща информация за изпълнението на доставката на закуска и кетъринг на учениците в училището – мнение на учители и родители.
  5. Текущи въпроси.

 

С уважение,

БОЯНКА ДИМИТРОВА

Председател на Обществения съвет