Един интересен урок по биология

Един интересен урок по биология

Един интересен урок по биология

07.04.2023 г.
Темата на часа по биология - "Клас Птици", беше представена чрез метода обърната класна стая. След като учениците се запознаха с устройството, системите и жизнените процеси на птиците, те представиха свои презентации за най-застрашените от изчезване , както и за най-красивите птици. Беше представен и постер за белоглавия орел.
Благодарим на нашите ученици за ентусиазма, с който се включиха в подготовката и реализирането на  урока.