Проектно-базирано обучение в час по биология

Проектно-базирано обучение в час по биология

Проектно-базирано обучение в час по биология

13.11.2023 г.

Проектна задача по биология на тема „Каква е ролята на едноклетъчните организми?“ изпълниха учениците от VII"а" и VII "б" класове под ръководството на старши учител по природни науки в прогимназиален етап г-жа Ивелина Пъшева. 

     След като изучиха устройството на едноклетъчните, различните видове, както и жизнените процеси, пред седмокласниците бе поставена проектна задача, свързана с ролята на тези най-малки организми в природата. В продължение на две седмици учениците търсиха информация за това кои микроорганизми са в помощ на човека, кои едноклетъчни са паразити и какви болести причиняват, както и кои бактерии наричаме „санитари“ в природата.  Работиха в екипи и си помагаха взаимно. Във финалната част учениците представиха изготвените от тях компютърни презентации, както и различни модели на бактерии и чехълче.