Интегриран проект по БЕЛ и Човек и природата в VI клас

Интегриран проект по БЕЛ и Човек и природата в VI клас

Интегриран проект по БЕЛ и Човек и природата в VI клас

14.11.2023 г.

Движение, скорост, сили, налягане, плътност, формули, задачи…. В часовете по човекът и природата на шестокласниците не им е лесно, но когато имат поставена проектна задача всичко трудно става интересно. А когато проектът е интегриран с предмета български език и литература това допълнително амбицира учениците и те с ентусиазъм в продължение на три седмици работиха върху своите задачи под научното ръководство на старши учител по природни науки г-жа Ивелина Пъшева.

В началото вниманието на учениците бе завладяно от видеоразказ на Марио Бакалов – пилот на най-големия пътнически самолет Еърбъс А380, след който на шестокласниците бе поставена задачата на проекта – КАК ЛЕТИ САМОЛЕТЪТ?  Учениците трябваше да потърсят информация по въпроси, като: От какви материали се правят самолетите и с каква плътност са те? Каква е ролята на крилата и тяхната форма?  Какви сили действат на летящия самолет? На каква височина летят самолетите и каква е връзката с атмосферното налягане?…Всички ученици трябваше и да изчислят времето за полета между два произволно избрани града. Отговорите на всички поставени въпроси те представиха в час по човекът и природата във вид на компютърни презентации.

В час по български език и литература, под ръководството на г-жа Айсел Бекирова, учениците създаваха „Отговор на научен въпрос“. Разсъждаваха по въпроси, свързани с проекта, като: Променят ли силите движението на телата? Съществува ли сила на тежестта? И др. Чрез отговор на конкретни въпроси учениците стигнаха до общата тема на проекта КАК ЛЕТИ САМОЛЕТЪТ?

Много ученици, по свое желание, бяха изработили и представиха пред всички модели на различни самолети.