Старт на дейностите по НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Старт на дейностите по НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Старт на дейностите по НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”

22.02.2023 г.

Учениците от II  „б“ клас и III „а“ клас,  заедно със своите ръководители, посетиха Държавен куклен театър-Русе и гледаха спектакъла "Мечо Пух".

Това посещение се осъществява благодарение на участието на ОУ “Олимпи Панов”– Русе в Националната програма “Осигуряване на съвременна образователна среда” , модул ” Културните институции като образователна среда” ще помогне на учениците да се докоснат до по-различен начин на усвояване на учебното съдържание, богато онагледено и в нетрадиционна обстановка. Провеждането на извънкласни и извънучилищни дейности, както и уроци в неформална и естествена среда развиват методиката на преподаване, водят до повишаване на познавателните способности, компетентности, умения и представи на учениците; повишават качеството на образователния процес.

Предстоят и следващите дейности по изпълнението на програмата.