Учители начален етап

Анета Пенчева
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
Галина Младенова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
 
Даниела Лазарова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Дияна Рачева
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Елеонора Иванова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Ивелина Ангелова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лилия Иванова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
 
Лилия Маркова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
Маринела Чакалова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
Мая Стоянова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)
 
Мерел Мохаремова-Ешрефова
Учител, начален етап на основното образование ( I-IV клас)
 
Невена Тодорова
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас 

Пепа Ангелова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  

Светла Енчева
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)
 

Светла Минкова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
Сияна Савова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас


Цветомира Великова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

  • Английски език