Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

09.05.2023 г.

Един вълнуващ ден.

Да си в ролята на учител не е лесна задача, но за втора година нашите ученици сами разпределиха помежду си предметите, по които да преподават. Справиха се без притеснение и получиха вниманието и одобрението на своите съученици. Това показаха класовете, които се включиха в отбелязването на ученическото самоуправление в нашето училище. Заместващите учители преподаваха учебния материал и под зоркия поглед на "колегите" си проверяваха за отсъствия, домашни работи, да следят за дисциплината и реда в класните стаи и по коридора.

Денят на ученическото самоуправление е начин учениците да покажат и обогатят свое житейски опит, да покажат,че са организирани и можещи личности.Влизането в "обувките на другия" е положителна емоция, която помага и на учителите, и на учениците, да разчупят стереотипа на работа и така да се подобри взаимодействието в класа. 

Директор в този ден беше Ива Петракиева от VII"б" клас, а заместник-директор Гергана Пишева също от VII "б" клас.