Приятелска среща

Приятелска среща

Приятелска среща

12.03.2023 г.

Представителна изява между отборите по футбол на СУ " Йордан Йовков" и ОУ " Олимпи Панов" сес състоя в нашия физкултурен салон.

Срещата се осъществява по НП " Заедно в изкуствата и спорта".