Учители прогимназиален етап

Айсел Бекирова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 • Български език и литература
 • История и цивилизации

Димитър Димитров
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален и начален етап

 • Физическо възпитание и спорт
 • Спортни дейности

Емилия Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 • Математика

Зехра Юсеинова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 • Български език и литература
 • География и икономика

 
Иван Вълков
Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас
 
Петя Антонова
Учител, общообразователен учебен предмет в начален и прогимназиален етап

 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 • Човекът и природата

Ивелина Пъшева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 • Човекът и природата
 • Физика и астрономия
 • Химия и опазване на околната среда


Корнелия Еманоилова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 • Компютърно моделиране и информационни технологии
 • Компютърно моделиране
 • Математика

 
Кремена Тошкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в начален и прогимназиален етап

 • Физическо възпитание и спорт
 • Спортни дейности

 
Ани Ангелова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 • Музика

 
Петя Кръстева
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 • Английски език
 • География и икономика


Юлияна Стефанова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас