Подготовка за празника

Подготовка за празника

Подготовка за празника

31.10.2023 г.
Празнична седмица в нашето училище, посветена на будителите:
Презентации,изработване на книжки с биографии на видни българи, тълкуване на цитати от "История Славянобългарска",дори и рисуваха портрет на Христо Ботев.