Информационна среща

Информационна среща

Информационна среща

09.01.2024 г.

В училище се проведе информационна среща във връзка с превенцията на тормоза и насилието. Гост лектор беше г-н Йордан Борисов.