Фамилиада

Фамилиада

Фамилиада

18.11.2023 г.

Прекрасен спортен празник подариха нашите учители г-жа Анета Пенчева, г-жа Даниела Лазарова, г-жа Галина Младенова и г-жа Светла Енчева на своите четвъртокласници и техните родители като сложиха старт по изпълнението на дейностите по НП " Заедно за всяко дете", Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ .

Домакините от ОУ " Олимпи Панов" посрещнаха канцидат-първокласници и родителите им като ги ангажираха в спортното предизвикателство. 

С много игри и забавления мероприятието имаше за цел да популяризира добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образователната система в задължителна предучилищна и училищна възраст.

По стара българска традиция завършихме с хоро.