Интерактивни сесии

Интерактивни сесии

Интерактивни сесии

09.02.2023 г.

По покана на ръководството на нашето училище експерти от Превантивно-информационния център посетиха часа на класа. Те проведоха интерактивни сесии с учениците от V "а" и V"б". Темата на срещата беше " Влияние на средата". Чрез игра и решаване на казуси те обсъдиха как им влияе обкръжението, кои са факторите на рисково поведение и други социално значими проблеми.