Посланици на науката

Посланици на науката

Посланици на науката

21.04.2023 г.

Като посланици на науката днес в час по география и икономика влязоха специалистите от Института по океанология- БАН. Посещението се осъществява  благодарение на съдействието на Русенска търговско-индустриална камара и е в размките на дейностите по проект SEARCH . Екипът учени под ръководството на доц.д-р Кремена Стефанова изнесе пред учениците от Vа клас лекция на тема " Черно море- тайни и загадки". В рамките на часа, чрез активен личен контакт между учените и учениците и чрез директна практическа дейност, се постигна по-добро представяне и разбиране у децата за работата на учените и вдъхновение за младите хора към занимания с наука.