Ден на безопасен интернет

Ден на безопасен интернет

Ден на безопасен интернет

08.02.2024 г.

В деня на безопасния интернет темата:"Как мрежата на доверието може да ме защити онлайн" бе проведена в ОУ "Олимпи Панов", гр. Русе в IV а клас. Лектор беше г-жа Цветомира Великова- обществен възпитател към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Русе. Бяха предоставени материали и подаръци от кампания "Безопасен интернет" по инициатива на издателство Клет-България , Yettel и Български център за безопасен интернет-safenet.bg.