проект "Четяща класна стая"

проект "Четяща класна стая"

проект "Четяща класна стая"

19.06.2024 г.
Подобряването на цялостното отношение към четенето и мотивацията за четене на децата са ключът към подобряване на постиженията в тази област, особено за учениците, които имат проблеми с това умение.
Имайки предвид връзката между мотивационните нагласи и уменията за четене, в рамките на проекта "Книги и знание" бяха изработени и валидирани инструменти за измерване на мотивацията на учениците за четене, тяхното отношение към четенето и ангажираността им с четенето.
Целта на проекта бе да покажем, че подобряването на мотивацията за четене, ангажираността с четене и цялостното отношение към четенето вследствие на интервенцията, има връзка с четивната грамотност на обхванатите от изследването ученици.
Тази година в проекта се включи г-жа Айсел Бекирова, учител по български език и литература, заедно с учениците от 6 клас.