Коледна елха

Коледна елха

Коледна елха

01.12.2023 г.

Коледна елха,

обляна в светлина...

Едва дочакали да свършат учебните часове и най-малките, и най-големите ни ученици се втурнаха да окрасяват нашата коледна елха, която е разположена във фоайето на 1 етаж и радостно посреща всяка сутрин всички.  С много песни и усмивки се включиха и нашите "Звънчета" от вокалната група към училището. Те попяха коледни песни и създадоха настроение сред събралите се. Спазвайки традицията в нашето училище всеки първокласник донесе коледно украшение за елхата и го закачи с помощта на класния си ръководител. 

Членовете на доброволческия клуб към училището доокрасиха нашата зелена красавица във височина под веселото чуруликане на първокласниците, които припяваха любими коледни песни.