Кръгла маса "Мисия 3 в 1 - училище, родители, ученици"

Кръгла маса "Мисия 3 в 1 - училище, родители, ученици"

Кръгла маса "Мисия 3 в 1 - училище, родители, ученици"

07.04.2023 г.

Каним ви на кръгла маса на тема " Мисия 3 в 1- училище, родители, ученици". Събитието се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“.