Училищен летопис

Из летописната книга на училището:

 • 1965/66 г. : Открива се Шесто начално училище „ Олимпи Панов“. В него са записани 340 ученика, разпределени в 8 масови и 4 помощни паралелки.
 • 1966/67 г.: На 15.09.1966 г. Шесто начално училище „ Олимпи Панов“ прераства в 18 ОУ. Учебната година започва с 8 паралелки начален курс, 9 паралелки среден курс,4 помощни паралелки и 2 полудневни детски градини.
 • 1968/69 г.: Педагогическият колектив работи за обогатяване на материалната база за новостроящата се сграда на училището по ул. „ Сърнена гора „ и „Чипровци“.
 • 1969/70 г. На 02.03.1970 г. се открива новата, настояща,  училищна сграда  на 18 ОУ „ Олимпи Панов“. Тя разполага с 19 класни стаи-кабинети по физика, химия, биология и рисуване. Броят на учениците, които се обучават, е вече 1026. Директор на училището е Димо Иванов.
 • 1971/72 г. Към училището са разкрити 10 кръжока, които подпомагат осъществяването на целите и задачите на учебно-възпитателната работа. Това са „ Млад агробиолог“, „млад животновъд“, „корабомоделизъм“, „стругарство“ и др.
 • 1972/72 г. На 13.11.1972 г. за директор на училището е назначена Маргарита Крумова.
 • 1981/82 г. 18 ОУ „Олимпи Панов“ прераства в ЕСПУ. В училището се обучават 100 деветокласника. Всички преподаватели в горния курс са с висше образование. Директор на училището е Янка Колева.
 • 1985/86 г. За директор на училището е назначена Вида Бъчварова.
 • 1989/90 г. Прави се първа копка за построяването на физкултурен салон.
 • 1990/91 г. В юбилейната 25 годишнина на училището то се трансформира в СОУ.
 • 1998/99 г. За директор на училището е назначена Снежана Димова.
 • 2006 г. училището се трансформира в основно.